Styret og verv

Styret og FAU velges for 2 år om gangen i årlig generealforsamling.
Elevrådet velges for hvert skoleår

Styret

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Representanter i styret

ELEVENES REPRESENTANT
FORESATTES REPRESENTANT
ANSATTES REPRESENTANT
KOMMUNENS REPRESENTANT

Valgkomité

Leder valgkomité
Medlem valgkomité
Medlem valkomité

Elevrådet

Elevrådsleder
Nestleder og sekretær
Rådsmedlem
Rådsmedlem

FAU

Leder
Kasserer
Sekretær
Medlem