Plan for skolemiljø

Planen er en beskrivelse av det kontinuerlige arbeidet for et trygt og godt skolemiljø på Skaugdalen Montessoriskole. Den skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse samt trivsel og glede i læring blant våre elever. Arbeidet skal bidra til å forebygge mobbing, vold og rasisme.

Planen inneholder også prosedyrer, rutiner, og styret ansvar ved avvik på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Last ned plan for skolemiljø
Elever og lærer sitter ved et bord og løser oppgaver