Montessori-pedagogikk

Skolen er en friskole som bygger på pedagogikken som den italienske legen Maria Montessori har utviket

Elever sitter på rekke langs en vegg inneElever sitter på gulvet og jobber med montessorimateriell

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken

  • Trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet.
  • Et nøye forberedt miljø.
  • Aldersblandede grupper
  • Materiellet, som stimulerer sansene og er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på .
  • Læreren som er veileder og inspirator.
  • Individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser.
  • Alle elevene får tilpasset utdervisning. Man lærer i sitt eget tempo og trenger ikke å vente på de andre elevene i klassen.
Elver sitter på gulvet og jobber med montessorimateriell
Elever sitter ved pulten og jobber med oppgaver

Det tilrettelagte miljøet

I en Montessoriklasse er målet å skape et miljø tilpasset barnets behov på de ulike alderstrinnene. I klasserommet er det orden. Det gir barnet frihet til å lære uten at friheten går ut over andres rettigheter. Mengden læremateriell er begrenset og skal være rent, pent og helt. Barnet lærer omsorg for miljøet, respekt for andre, tålmodighet og hva et ansvarlig valg innebærer.

Klasserommet blir «barnas hus» både fordi det tjener deres behov og fordi de tar vare på det. Læreren tilrettelegger miljøet for individuell utvikling etter evne og interesse. Barnet må sette materiell og redskaper på bestemte plasser i klasserommet og elevene kan bevege seg i klasserommet når de har behov for det. I de fleste tilfellene foretrekker vi individuell og smågruppepresentasjoner framfor å undervise hele klassen på en gang.