Søk om plass

Søknad om skoleplass ved Skaugdalen Montessoriskole SA

Personlige opplysninger

Foresatt 1

Foresatt 2

Praktisk info

SFO

Takk for henvendelsen! Din søknad ha blitt mottatt og du vil bli kontaktet av skolen!
Oops! Det har dessverre skjedd en feil. Vennligst prøv igjen eller ring oss på tlf. 948 00 992

Informasjon til søkere

Skaugdalen Montessoriskole SA er godkjent for inntil 70 elever. Siden skolen er en privat skole, betales det skolepenger for å supplere driften.

Skolen er en montessoriskole, og det undervises etter Montessori Norges lærerplan. Montessoriskolen er religiøst nøytral.Mer informasjon om montessoripedagogikken kan du få ved henvendelse til skolen eller på skolens hjemmeside.

Skolefrokost

Skoledagen starter med matpakkefrokost, hver dag klokka 08.25 – 08.55. Frokosten har som mål å være en god start på dagen både ernæringsmessig og sosialt. Midt på dagen,før friminuttet, serverer skolen mat i form av brød og pålegg eller grøt. Måltidene er et ledd i montessoriskolens faglige tilnærming til harmoni og høflighet.

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et frivilligt tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kultur- og fritidsaktiviteter utenom den obligatoriske skoldagen for barn på 1-7 trinn. For elever på 1-3 trinn er 12 timer gratis og inkludert i skoleavgiften. Se skolensvedtekter for SFO og priser.

Skolerute

Skoletid og skolerute for skoleåret bestemmes av styret/skolens ledelse i henhold til lovverket, og blir kunngjort i god tid før skolestart på foreldremøter, e-mail eller annet. Så langt skolen finner det hensiktsmessig følger vi Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune sin skolerute. Skoleruta legges ut på vår hjemmeside.

Inntaksreglement

Skolen skal ta inn elever i forhold til skolens kapasitet. (Viser til inntaksreglement og vedtekter på vårhjemmeside: www.skms.no)

Kostnader

Foreløpig budsjett stipulerer følgende kostnader for skoleåret 2023/2024:
Skolepenger på kroner 320,- per barn per måned. Det betales skolepenger for 10 måneder, totalt kr 3200 per år.
I forbindelse med ekskursjoner etc. hvor det påløper kostnader, vil det bli samlet inn betaling når dette er nødvendig.
Vi råder foreldre til å skaffe gode sko/støvler og uteklær til elevene, siden vi er ute minst én dag i uka, uansett vær.

Foresatte

Dugnad – en forutsetning for at skolepengene skal være så lave som mulig, er at foresatte deltar aktivt i dugnader for skolen. Dugnadene organiseres av styret en gang/termin.

Donasjoner – vi er takknemlige for donasjoner av utstyr til både undervisning, leik og daglig drift.