Skaugdalen Montessoriskole SA

EN LITT BEDRE NÆRSKOLE

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS

ELEVSØKNAD & FULLMAKTSSKJEMA

Ønsker du at ditt barn skal gå på en Montessoriskole? Send da søknad om skoleplass og fullmakt til å innhente personopplysninger til skolen per post. Søknadsfrist er 15. november kalenderåret før skolestart.

MONTESSORIPEDAGOGIKK


Få informasjon om montesoripedagogikk
på Norsk Montessoriforbunds 
nettsted.

Olweuskafé

5. september 2019

Skaugdalen Montessoriskole vil markere Verdensdagen for psykisk helse ved å diskutere og eksemplifisere at et godt skolemiljø bidrar til god psykisk helse. Dette vil vi gjøre ved å arbeide med skolemiljøretta tema på dagen, og ved å arrangere Olweuskafé på kvelden. Elevarrangementet Olweuskafé er i gymsalen på skolen etter skoletid. Det er åpent for elevenes familier,…

Les mer

SKOLESTART

22. juli 2019

Velkommen til nytt skoleår 2019-20! Høstens skolestart er mandag 19. august kl. 08.30. Det blir foreldremøte samme kveld kl. 19.00.

Les mer

Mobbeombud i Trøndelag

27. september 2018

Det er nå opprettet et mobbeombud i Trøndelag, dette som prøveordning ut 2019. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Lenke til mobbeombudets nettsted: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/ Lenke til mobbeombudets facebookside: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/ Informasjonsbrev om mobbeombudet i Trøndelag.

Les mer

Olweus

22. august 2018

Skaugdalen Montessoriskole er inn i en god flyt. Gradvis øker elevtallet, vi utvikler innholdet og organisasjonen modner. I 2018 startet vi også på et treårsløp for å bli sertifisert som Olweusskole med egne instruktører. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Informasjonslenke: Olweusprogrammet. Vi ønsker å styrke elevers og ansattes arbeid med å…

Les mer

Nulltoleranse mot mobbing

12. september 2017

Nytt regelverk om skolemiljø Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen har ansvar for at alle…

Les mer

Våre ansatte

profilbilde-tom
Arnhild B. Olsøy

 Montessoripedagog

profilbilde-tom
Heidi_Anette_Askjemshalten

Medarbeider

profilbilde-tom
Marit Vemundstad

 Montessoripedagog

profilbilde-tom
Maurice Eckel

Medarbeider

profilbilde-tom
Henrik Lindgaard

Lærer

profilbilde-tom
Nina Iren B. Haugen

Medarbeider

profilbilde-tom
Beate Dahle

Lærer

profilbilde-tom
Ingunn Anita Setter

Medarbeider

profilbilde-tom
Anne-Lise Pedersen

Spesialpedagog

profilbilde-tom
Unn Kristin Daling

Rektor

Fra vår Facebook profil