Vanlige spørsmål om montessoriskolen

• Passer montessoripedagogikken for alle barn? Ja, grunntanken i montessoripedagogikk er å la det enkelte barnet få frihet til følge sine indre behov for utvikling og gi dem mulighet til å velge stimuli ut fra individuell vekst og utvikling.

• Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken? Montessoripedagogikkens tolkning av frihet innebærer ikke frihet fra noe, men til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Barnets frihet får ikke gå utover et annet barns frihet til å arbeide uforstyrret og i en rolig atmosfære. Maria Montessoris grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden. Det er viktig å respektere naturen og miljøet rundt seg, såvel som andre mennesker. I følge montessoripedagogikken er frihet nødvendig av følgende årsaker: Det er bare i en atmosfære av frihet at elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære kan læreren skaffe seg nok kunnskap om barnet gjennom observasjon til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.

• Hvorfor er montessorigrupper og -klasser alltid aldersblandet? Barna arbeider ut i fra sine individuelle behov og interesser som ofte er uavhengig av alder og derfor er det viktig at elevene har både yngre og eldre elever å samarbeide med. De eldre hjelper de yngre, dermed reduseres konkurransetenking og kunnskap får bedre grobunn. Barn har behov for forbilder, og de eldre barna vokser også på å få vise de yngre hva de kan. Samtidig får de eldre barna repetere på sine egne premisser. Gruppearbeid bygger på frivillighet. Dermed velger barn samarbeidspartnere utfra kunnskapsnivå eller interesser uansett alder.

• Hva er den største forskjellen på offentlig skole og en montessoriskole? Den største forskjellen er at det enkelte barnet får arbeide ut i fra et individuelt behov i et miljø som er tilrettelagt for dette.

• Kan man komme og observere hverdagen på Skaugdalen montessoriskole? Ja, det kan man ved å gjøre avtale på forhånd.

• Hvor mye koster det å gå på Skaugdalen Montessoriskole? Det koster 310,- kroner per måned. (Årsmøtet gjør vedtak om skolepenger.)

• Hvordan er det med måltider ved skolen? Alle samles til frokost med matpakke til å begynne med hver skoledag. Til lunsj blir det satt fram brød og pålegg, samt biola og havregryn med tørka frukt. Fredager har vi varmlunsj eller noe annet ekstra til helga. Det serveres melk til hvert måltid og frukt en gang om dagen.

• Hvor lang er skoledagen? Skoledagen starter kl. 08.25 og varer fram til 15.10.

• Hvordan er det med SFO? Det er mulighet for SFO ved behov.

• Må man selv ordne med skoleskyss? Nei, det er fri skoleskyss for alle innad i kommunen. Skoleskyss fra eventuell annen kommune må foresatte til eleven søke om selv.

• Har dere en ungdomsskole? Vi har ingen ungdomsskole.

• Hvordan søker man skolen og hva er søknadsfristen? Last ned søknadsskjema og fullmaktsskjema på startsida. Søknadsfristen for neste skoleår er 15. november året før.