Inkludering

Skaugdalen Montessoriskole er aktivt med i Indre Fosens satsningsprosjekt "Inkludering på alvor".

Målet er at alle barn føler tilhørighet, opplever mestring og utvikler seg faglig og sosialt i den gruppa de hører heime.

Det er utarbeidet to presentasjoner/filmer som skal bidra til forståelse og ettertanke rundt inkludering:

Utenfor ringen

#inkluderemere

For å nå målet om at alle skal føle tilhørighet, oppleve mestring og få utvikle seg, arbeider vi med følgende:
• Skolen skal legge til rette for en opplæring som fremmer elevenes læringsutbytte. Det handler i hovedsak om lokalt arbeid med læreplaner, god vurderingspraksis, godt læringsmiljø og god lærerkompetanse.
• Skolen skal utnytte det handlingsrommet som ligger innenfor rammen av ordinær virksomhet, slik at organisatoriske og pedagogiske tiltak som fremmer mestring og forebygger vansker, kan settes i verk. Dette vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset, ordinært tilbud, og bidra til å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
• Skolen skal forholde seg til et romslig normalitetsbegrep og utvikle et felles elevsyn.
• PP-tjenesten skal ha en veilederrolle inn mot det ordinære tilbudet i barnehage og skole.
• Det skal etableres gode samarbeidsrutiner mellom kommunen og Statped/Fylkesmannen.
• Det skal innarbeides ny mal for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, der:
- Barnets ønsker, behov og opplevelse av situasjonen ivaretas.
- Foreldre til barn med særskilte utfordringer involveres i arbeidet rundt hjelpen til deres barn, og hvordan den blir organisert, gjennomført og evaluert.

Du finner mye mer om "Inkludering på alvor"Indre Fosens nettsted.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.