Inkludering

Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /customers/4/f/1/skms.no/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4777

Skaugdalen Montessoriskole er aktivt med i Indre Fosens satsningsprosjekt "Inkludering på alvor".

Målet er at alle barn føler tilhørighet, opplever mestring og utvikler seg faglig og sosialt i den gruppa de hører heime.

Det er utarbeidet to presentasjoner/filmer som skal bidra til forståelse og ettertanke rundt inkludering:

Utenfor ringen

#inkluderemere

For å nå målet om at alle skal føle tilhørighet, oppleve mestring og få utvikle seg, arbeider vi med følgende:
• Skolen skal legge til rette for en opplæring som fremmer elevenes læringsutbytte. Det handler i hovedsak om lokalt arbeid med læreplaner, god vurderingspraksis, godt læringsmiljø og god lærerkompetanse.
• Skolen skal utnytte det handlingsrommet som ligger innenfor rammen av ordinær virksomhet, slik at organisatoriske og pedagogiske tiltak som fremmer mestring og forebygger vansker, kan settes i verk. Dette vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset, ordinært tilbud, og bidra til å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
• Skolen skal forholde seg til et romslig normalitetsbegrep og utvikle et felles elevsyn.
• PP-tjenesten skal ha en veilederrolle inn mot det ordinære tilbudet i barnehage og skole.
• Det skal etableres gode samarbeidsrutiner mellom kommunen og Statped/Fylkesmannen.
• Det skal innarbeides ny mal for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, der:
- Barnets ønsker, behov og opplevelse av situasjonen ivaretas.
- Foreldre til barn med særskilte utfordringer involveres i arbeidet rundt hjelpen til deres barn, og hvordan den blir organisert, gjennomført og evaluert.

Du finner mye mer om "Inkludering på alvor"Indre Fosens nettsted.

Legg igjen en kommentar