Ukategorisert

Maria Montessori 150 år!

Den 31. august 2020 er det 150 år siden Maria Montessori ble født! Vi vil feire jubileet på flere måter utover høstsemesteret. I anledning 150-årsdagen har mellomtrinnet prydet skolens vegg , både for å markere jubileet og for å gjøre forbipasserende oppmerksomme på at det er 150 år siden grunnleggeren av den pedagogikken Skaugdalen Montessoriskole…

Les mer

Skolestart 2020

Endelig et nytt skoleår! 😀 Første skoledag er mandag 17. august. Oppmøte er i skolegården kl. 08:30. Vi gleder oss til å møte alle igjen og ønsker alle nye hjertelig velkommen! På grunn av koronasituasjonen og behovet for fortsatt smittevern, starter vi skoleåret som vi avsluttet i vår. Vi er fortsatt på gult lys, men…

Les mer

Vi søker engasjert spesialpedagog

Om stillingen: Skaugdalen Montessoriskole SA har ledig deltidsstilling som spesialpedagog. Stillingen er et 28 % årsengasjement som gjelder fra skolestart høsten 2020. Stillingen omfatter i hovedsak spesialundervisning med vekt på barn i alderen 6 – 10 år. Noe ordinær undervisning kan forekomme. Vi søker deg som vil bidra til at ethvert barn skal oppleve trygghet, trivsel…

Les mer

Åpen skole og sommeravslutning

Skolen er åpen igjen og alle elevene har et fysisk skoletilbud. Til høsten håper vi at vi kan tilby en tilnærmet ordinær skolehverdag. Enn så lenge er det godt at barna får møtes og være sosiale sammen. Mandag 15. juni kl. 19.00 arrangerer skolen hederskveld for avgangselevene våre, med familier. Tirsdag 16. juni er siste…

Les mer

Gradvis åpning av skolen fra 27. april

Regjeringen informerte på pressekonferanse den 7. april om at skolene fortsatt er stengt etter påske. Vi starter gradvis med å komme tilbake til skolen, og 1.-4. klasse starter mandag 27. april. 5.-7. klasse fortsetter da med heimeskole. Planen er imidlertid at alle skal tilbake på skolen innen sommeren. Regjeringens informasjonsside om gradvis åpning Kommunens informasjonssider…

Les mer

Stengt skole 12.03.-13.04.20.

Skolens stengetid er utvidet til og med mandag 13. april (2. påskedag). Dette gjelder skolen som fysisk undervisningssted, ikke undervisningen som sådan. Skolearbeidet fortsetter i heimene for både elevene og lærerne, som kommuniserer via Internett og telefon. Foruten renholder, har andre ansatte også flyttet med seg arbeidet heim. I tråd med regjeringens offentliggjøring torsdag 12.…

Les mer

Opplysning vedrørende koronaviruset

Indre Fosen kommune har ikke planer om å stenge skoler inntil videre. Skaugdalen Montessoriskole følger med på helsemyndighetenes anbefalinger, sentralt og lokalt. Skolen har ikke fått melding om at noen av våre elever, relaterte familiemedlemmer eller ansatte har testet positivt på korona eller er i faresonen. Det er viktig at dersom det oppstår mulighet for…

Les mer

Åpen skole 7. mars 2020

Grunnleggeren av montessoriskolen er Maria Montessori. Hun sa: Montessori er ingen pedagogikk, men et menneskesyn. Maria Montessori arbeidet for at ethvert barn skal respekteres, få bruke sin medfødte motivasjon til å lære, og at det er barnet som viser veg til ei fredelig framtid. Lørdag 7. mars fra kl. 11.00 til 15.00 har vi Åpen…

Les mer

Inkludering

Skaugdalen Montessoriskole er aktivt med i Indre Fosens satsningsprosjekt «Inkludering på alvor». Målet er at alle barn føler tilhørighet, opplever mestring og utvikler seg faglig og sosialt i den gruppa de hører heime. Det er utarbeidet to presentasjoner/filmer som skal bidra til forståelse og ettertanke rundt inkludering: Utenfor ringen #inkluderemere For å nå målet om…

Les mer

Olweuskafé

Skaugdalen Montessoriskole vil markere Verdensdagen for psykisk helse ved å diskutere og eksemplifisere at et godt skolemiljø bidrar til god psykisk helse. Dette vil vi gjøre ved å arbeide med skolemiljøretta tema på dagen, og ved å arrangere Olweuskafé på kvelden. Elevarrangementet Olweuskafé er i gymsalen på skolen etter skoletid. Det er åpent for elevenes familier,…

Les mer