This looks okay now.

Heirloom artisan selvage, asymmetrical everyday carry kitsch twee cray selfies hoodie swag tumeric scenester single-origin coffee snackwave. Biodiesel narwhal wolf, snackwave twee beard selvage asymmetrical. Flannel lo-fi gochujang vape, tumeric meh letterpress small batch gluten-free vexillologist artisan. Banjo fashion axe shabby chic flannel, vape yr pop-up la croix bitters retro pug fixie. Freegan wolf skateboard, sartorial fashion axe keffiyeh jianbing lo-fi messenger bag ugh kale chips yr twee fanny pack mixtape. Marfa tilde kombucha helvetica, blog hashtag beard raw denim succulents sustainable poutine. Small batch quinoa neutra glossier, pabst kinfolk gastropub green juice asymmetrical vaporware messenger bag authentic keffiyeh organic.

12968109_492380100968721_9136863260062532334_o

SKOLESTART

Av Dataansvarlig | 22. juli 2019

Velkommen til nytt skoleår 2019-20! Høstens skolestart er mandag 19. august kl. 08.30. Det blir foreldremøte samme kveld kl. 19.00.

Mobbeombud i Trøndelag

Av Dataansvarlig | 27. september 2018

Det er nå opprettet et mobbeombud i Trøndelag, dette som prøveordning ut 2019. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Lenke til mobbeombudets nettsted: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/ Lenke til mobbeombudets facebookside: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/ Informasjonsbrev om mobbeombudet i Trøndelag.

Olweus

Av Dataansvarlig | 22. august 2018

Skaugdalen Montessoriskole er inn i en god flyt. Gradvis øker elevtallet, vi utvikler innholdet og organisasjonen modner. I 2018 startet vi også på et treårsløp for å bli sertifisert som Olweusskole med egne instruktører. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Informasjonslenke: Olweusprogrammet. Vi ønsker å styrke elevers og ansattes arbeid med å…

Nulltoleranse mot mobbing

Av Dataansvarlig | 12. september 2017

Nytt regelverk om skolemiljø Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen har ansvar for at alle…