Om Skolen

 

Om Skaugdalen Montessoriskole

 

Skaugdalen Montessoriskole startet opp høsten 2014. Skolen er godkjent for inntil 70 elever. Skolen ligger i vakre Skaugdalen, 12 km fra Rissa sentrum.

SFO- Det er tilbud om sfo ved skolen.

Svømming: Svømmeundervisning for alle trinn fra medio oktober til februar.

Skolepenger 2016/2017  på kroner 300,- per barn per måned. Skolefrokost alle skoledager, skolefrukt tre dager. Uteskole/Temadag hver torsdag.

Skoleåret 2016/ 2017

Ved skolestart er det 30 elever ved skolen.

Våre flinke pedagoger Marit Vemundstad og Arnhild B. Olsøy er ferdig med etterutdanning i Montessoripedagogikk. I tillegg er spesialpedagog Ingunn Grønning ansatt som lærer. Tore Jakobsen, som har kunst & håndverk og uteskole, er også en meget god medarbeider for oss. Maren Østvold er kontaktlærer for 1. klasse og bistår ellers på småtrinnet.  Heidi Anette Askjemshalten, Nina Iren B. Haugen og Ingunn Anita Setter er våre trofaste og gode medarbeidere. Unn Kristin Daling er rektor.

 

UDIR: http://www.udir.no/

PRIVATSKOLELOVEN: https://lovdata.no/privatskoleloven

OPPLÆRINGSLOVEN: https://lovdata.no/opplæringsloven

REGELVERK : http://www.udir.no/regelverk

14492344_564441577095906_7762806409774244136_n

Styret

Styreleder: Rune Alsvik
Nestleder: Rasmus Ersøybakk
Sekretær: Sissel Almeland
Styremedlem: Anita Setter
Styremedlem: Ronny Overland

1. Varamedlem: Maren Østvold
2. Varamedlem: Kari Åker

Komunens representant: Anne Kirkeby
FAU representant: Hanne Iren Thronsen
Ansattes representant: Arnhild Brandhaug Olsøy

Valgkomité

Lill-Tove Skalmerås
Jarle Skånøy
Jan Wiggo Haarberg