Ledig stilling

Åpen og engasjert spesialpedagog/allmennlærer søkes.

Skaugdalen Montessoriskole SA søker en åpen og engasjert spesialpedagog/allmennlærer med spesialpedagogikk og gjerne engelsk, som enten har studert montessoripedagogikk eller er interessert i ta en slik tilleggssutdanning. Relevant arbeidserfaring er en fordel.

Du er personlig egnet til jobben og formelt kompetent, er nysgjerrig på unge sin læring og ser potensialet hos hvert enkelt barn, har glede av å bygge gode relasjoner, er interessert i montessoripedagogikk og åpen for egen faglige utvikling, har en kollektiv innstilling, samt har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Arbeidet går ut på å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre spesialundervisning i tråd med med norske læreplaner og montessoripedagogiske prinsipp. Oppfølging av enkeltelever utføres i hovedsak i felles undervisningsarealer. Spesialpedagogen vil i samarbeid med kontaktlærerne utforme individuelle opplæringsplaner og årsrapporter, drive kontinuerlig oppfølging av elevers individuelle utvikling, og samarbeide med foresatte og andre ved behov.

Skaugdalen Montessoriskole er en friskole basert på pedagogikken som Maria Montessori utviklet. Skolen ligger i Indre Fosen kommune, vel en time med bil fra Trondheim. Vi er en engasjert skole i alle ledd, med ansatte som brenner for å tilrettelegge for barns utvikling og læring. Skolen har rundt 30 elever fra 1. til 7. klassetrinn som arbeider aldersblandet. Vi legger vekt på godt samspill mellom barn og voksne med et læringsmiljø der alle elevene skal få utvikle sin naturlige motivasjon for læring, tverrfaglige innsikt, kreativitet, tro på seg selv og sine evner, selvstendighet og samarbeid. I tråd med dette legger skolen også stor vekt på trygghet, tillit og trivsel. Vi er tilsluttet Trøndelag Montessori, Olweusprogrammet, Indre Fosen kommunes pilotprosjekt Inkludering på alvor, samt Fosennettverket – et lærende nettverk for alle skoler.

Skaugdalen Montessoriskole er medlem av Montessori Norge og Virke. Skolen har tariffavtaler med Utdanningsforbundet og Fagforbundet, og er tilknyttet Statens Pensjonskasse.

Send søknad til post@skms.no.

Søknadsfrist 20. mai 2019.

Oppstart 1. august 2019.

Stillingsandel 100 %.

Lønn etter tariff.

Legg igjen en kommentar