Vil du besøke oss, så ligger vi like ved hovedvegen når du kjører gjennom Skaugdalen. Adressen er Skaugdalsvegen 955, 7100 Rissa. Vi har som regel stengt onsdager.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 456 00 799, eller sende e-brev til post(krøllalfa)skaugdalenmontessoriskole.no. Denne blir sjekket jevnlig alle hverdager.

Skolen i media
Vi rensker bekken slik at fisken kan komme fram

Elevtallet har økt med over 50 prosent på to år

Flere vil gå på denne skolen

Trøndelag Montessorinettverk
Fagerenget Montessoriskole            Snåsa Montessoriskole
Helgådal Montessoriskole                Steinkjer Montessoriskole
Overhalla Montessoriskole              Skaugdalen Montessoriskole

Lokale nettverk
Indre Fosens oppvekst- og skolenettverk: Inkludering på alvor.
Fosennettverket for oppvekst og utdanning: Kompetanse i skolen.

Organisasjoner
Norsk Montessoriforbund   Virke   Utdanningsforbundet   Fagforbundet