Vil du besøke oss så ligger vi like ved hovedvegen når du kjører gjennom Skaugdalen. Adressen er Skaugdalsvegen 955, 7100 Rissa.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 456 00 799, eller sende e-brev til post(krøllalfa)skaugdalenmontessoriskole.no.


Skolen i media:

Vi rensker bekken slik at fisken kan komme fram
.
Elevtallet har økt med over 50 prosent på to år
.

Flere vil gå på denne skolen.

Trøndelag Montessorinettverk:
Fagerenget Montessoriskole             Overhalla Montessoriskole
Helgådal Montessoriskole                 Snåsa Montessoriskole
Løkken Verk Montessoriskole           Steinkjer Montessoriskole

Lokale nettverk:
Indre Fosens oppvekst- og skolenettverk: Inkludering på alvor.
Fosennettverket for oppvekst og utdanning: Kompetanse.

Organisasjoner:
Norsk Montessoriforbund   Virke   Utdanningsforbundet   Fagforbundet