Skaugdalen Montessoriskole SA

EN LITT BEDRE NÆRSKOLE

ELEVSØKNAD & FULLMAKTSSKJEMA

Ønsker du at ditt barn skal gå på en Montessoriskole? Send da søknad om skoleplass og fullmakt til å innhente personopplysninger til skolen per post. Søknadsfrist er 15. november kalenderåret før skolestart.

MONTESSORIPEDAGOGIKK


Få informasjon om montesoripedagogikk
på Norsk Montessoriforbunds 
nettsted.

Mobbeombud i Trøndelag

27. september 2018

Det er nå opprettet et mobbeombud i Trøndelag, dette som prøveordning ut 2019. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Lenke til mobbeombudets nettsted: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/ Lenke til mobbeombudets facebookside: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/ Informasjonsbrev om mobbeombudet i Trøndelag.

Les mer

Olweus

22. august 2018

Skaugdalen Montessoriskole er inn i en god flyt. Gradvis øker elevtallet, vi utvikler innholdet og organisasjonen modner. I 2018 startet vi også på et treårsløp for å bli sertifisert som Olweusskole med egne instruktører. Klikk på «Les mer», for å få tak i lenka. Informasjonslenke: Olweusprogrammet. Vi ønsker å styrke elevers og ansattes arbeid med å…

Les mer

Nulltoleranse mot mobbing

12. september 2017

Nytt regelverk om skolemiljø Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen har ansvar for at alle…

Les mer

Møt våre ansatte

logo_final

 

Skaugdalen
Montessoriskole

Montessoripedagogikk

profilbilde-tom
Nina Iren B. Haugen

Medarbeider

Heidi Anette
Heidi Anette Askjemshalten

Medarbeider

Anita
Ingunn Anita Setter

Medarbeider

profilbilde-tom
Arnhild B. Olsøy

 

Montessoripedagog
og kontaktlærer
profilbilde-tom
Maurice Eckel

Medarbeider

profilbilde-tom
Marit Vemundstad

 

Montessoripedagog
og kontaktlærer
profilbilde-tom
Håkon André Sunde

Medarbeider

profilbilde-tom

  

profilbilde-tom
Henrik Lindgaard

Lærer

profilbilde-tom
Beate Dahle

 
Kontaktlærer

UKD
Unn Kristin Daling

Rektor

Fra vår Facebook profil